Recoloritz - magiskt, fantastiskt, praktiskt

Hittade den här fantastiska saken i Paris. Det är Cars-bilder som man kan färglägga med de speciella pennorna. När man är färdig, vilket är ganska snabbt för Lilla G, så kan man tvätta bort färgen med en våt svamp och återanvända bilderna! Perfekt!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.